Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Dla wspólnot mieszkaniowych
- Przetargi i zamówienia
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.Harmonogram zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015r.
 

W załączeniu plik w formacie pdf z harmonogramem zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015 r. Harmonogram2015.pdf      Harmonogram zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015 roku. 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS
 

W związku z licznymi wnioskami wspólnot mieszkaniowych aktualnie prowadzona jest przez TBS Sp. z o.o. procedura zmian regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w zakresie zmiany okresu rozliczenia.

W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych decyzje w zakresie podejmują właściciele lokali, tj. poszczególni właściciele lokali wyodrębnionych na własność i Gmina jako właściciel lokali niewyodrębnionych na własność.

Właściciele zauważyli potrzebę zmiany dotychczasowego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego okres - lipiec roku bieżącego - czerwiec roku następnego, na okres 12-miesięczny, ale obejmujący rok kalendarzowy. Właściciele chcą, aby koszty dostawy ciepła do budynku były rozliczane tak jak koszty utrzymania części wspólnej, czyli w okresie roku kalendarzowego. Ponadto od 2011 roku dostawca ciepła ustala ceny taryf z góry na okres roku kalendarzowego i tak też są kalkulowane zaliczkowe stawki opłat za centralne ogrzewanie, wpłacane co miesiąc na konto wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali.

Na odbytych w miesiącach marzec-kwiecień br. zebraniach rocznych większość wspólnot mieszkaniowych poleciło zarządcy - TBS przygotowanie aneksu do regulaminu rozliczeń oraz uchwały zatwierdzającej zmianę regulaminu rozliczeń w zakresie okresu rozliczeniowego.
Aktualnie podjęte uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów przez właścicieli lokali sukcesywnie zaczynają wpływać do TBS Sp.z o.o.

TBS poinformuje poszczególne wspólnoty , gdzie nastąpi zmiana okresu rozliczeniowego oraz przedłoży najemcom lokali informację w formie:
- rozliczenia kosztów ciepła za sezon 2012/2013 do dnia 20.10.2013 r. w przypadku braku zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę okresu rozliczeniowego,
- ogłoszeń na klatkach schodowych - w przypadku wyrażenia zgody przez wspólnotę mieszkaniową na zmianę okresu rozliczeniowego.


W przypadku zmiany okresu rozliczeniowego okres przejściowy będzie obejmował okres 18 miesięcy, tj. 01.07.2012r. - 31.12.2013r., natomiast od 2014r. przychody(naliczone zaliczki) oraz poniesione koszty przez wspólnotę mieszkaniową będą rozliczane w okresie roku kalendarzowego.

mgr inż. Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp.z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim 

Dla Wspólnot Mieszkaniowych
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na piotrkowskim rynku nieruchomości również jako profesjonalny zarządca Wspólnot Mieszkaniowych.

Obecnie zarządzamy 85 Wspólnotami Mieszkaniowymi (87 budynków), prowadząc dla nich pełną obsługę finansowo-księgową, remontowo-techniczną
i formalno-prawną.  więcej

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim